Srpnové setkání občanů družebních obcí Libčany a Le Melle Sur Sarthe

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 26. 04. 2009

Cílem setkání je šíření tolerance a vzájemného porozumění mezi evropskými občany při respektování   kulturní a jazykové různosti přispívající k mezinárodnímu dialogu. Zvyšování sounáležitosti s evropskou identitou a evropskou integrací na místní a individuální úrovni.  
Výměna zkušeností lokálních komunit z Čech a Francie s přípravou, realizací a udržitelností integrovaných projektů ve venkovském prostoru zaměřených na zvyšování zaměstnanosti a sociální politiku.

 Výměna názorů a hodnot mezi občany a organizacemi občanské společnosti ze zúčastněných zemí. Budování těsných vztahů mezi občany partnerských komunit, získávání zkušeností z kulturní rozličnosti, hledání společného evropského dědictví.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
1.– 8. srpna 2009 (8 dní), Obec Libčany, MAS Hradecký venkov, Královehradecký kraj

 
PROGRAM SETKÁNÍ –  NAVRŽENÉ AKTIVITY
SOBOTA 1.8.

- příjezd 60 hostů z Francie

- slavnostní přivítání, ubytování v hostitelských rodinách

- společná večeře a kulturní program 

NEDĚLE 2.8.

- prohlídka obce Libčany

- celodenní kulturní a sportovní program 

PONDĚLÍ í 3.8

Kulaté stoly – témata:

-          sociální péče o starší občany, její formy a způsoby financování

-          změny   ve struktuře zaměstnanosti  a vznik nových pracovních příležitostí v malých venkovských obcích

Prezentace úspěšných projektů realizovaných na území regionu Hradecký venkov (projekty svazků obcí, obcí a NNO)

Společenský večer, neformální výměna zkušeností s realizátory projektů 

ÚTERÝ 4.8.

Odborné exkurze v regionu Hradecký venkov, ukázky využití regionálních specifik pro rozvoj zaměstnanosti

-          Soukromá zemědělská farma (chov krůt)

-          Niva Dolní Přím  (výroba sýra)

-          Památky války 1866 (rozvoj služeb v cestovním ruchu) nebo památník Josefov 

STŘEDA  5.8.

- celodenní výlet do Prahy 

ČTVRTEK 6.8.

- volný program s hostitelskými rodinami

- možnost prohlídky zemědělských firem - Farma Roudnice, Agrodružstvo Lhota pod Libčany 

PÁTEK 7.8.

- výlet do Hradce Králové a okolí, nákupy

- odpolední a večerní závěrečný program 

SOBOTA 8.8.

- ukončení setkání, rozloučení, odjezd hostů