"Konference a odborná exkurze na téma sociální politika a zaměstnanost v malých venkovských obcích“

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 06. 08. 2009

Libčany jsou pořadateli „Konference a odborná exkurze na téma sociální politika a zaměstnanost v malých venkovských obcích“, která proběhne ve dnech 3. a 5. srpna 2009 za účasti zástupců z francouzského městečka  Le Melle Sur Sarthe.Konference je zaměřena na výměnu zkušeností s přípravou, realizací a udržitelností integrovaných projektů ve venkovském prostoru zaměřených na zvyšování zaměstnanosti a sociální politiku. První den konference budou účastníci diskutovat na daná témata a druhý den pak bude věnován odborným exkurzím – návštěvám a představením úspěšných projektů v regionu Hradecký venkov. 

Konference byla finančně podpořena z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Program:
Pondělí  3.8. - konference

*  15 – 16 hodin - zahájení, prezentace

-          úspěšné projekty Mikroregionu Urbanická brázda

-          péče o seniory v regionu Hradecký venkov

-          činnost občanského sdružení Aura Canis  - ukázky práce se psi

*  16-17 hodin -  prezentace hostů 

-          sociální péče o starší občany, její formy a způsoby financování v regionu Melsko

-          cestovní ruch v okolí jezera v Le Melle

*  Společenský večer, neformální výměna zkušeností s realizátory projektů 

Středa 5.8. – odborné exkurze

  9-11 hodin            Mateřské centrum Nechanice, o.s. 

  11,30-13 hodin     Niva s.r.o. Dolní Přím  - výroba sýru Niva (www.syr-niva.cz )

  13,15-14,30 hodin oběd

  15-16 hodin          Soukromá zemědělská farma Ing. Ivan Horák 

  16,30  Josefov     Prohlídka podzemních chodeb, návštěva pomníku 

Partnery projektu jsou:

  Hradecký venkov, o.p.s. (www.hradeckyvenkov.cz)

  Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí (www.hradeckyvenkov.cz)

  Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, o.s.