Účast zástupců MAS Hradecký venkov na setkání Celostátní sítě pro venkov

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 24. 11. 200923.11. 2009 jsme se zúčastnili na setkání celostátní sítě pro venkov na Vyšší odborné a Střední zemědělské škole v Hořicích. Na programu jednání bylo představení činnosti sítě a její zásady, prezentace soutěže „Vesnice roku 2009“, nové zásady správné zemědělské praxe a stav ovocnářství a jeho perspektivy v regionu.
Na část prezentace Vesnice roku se můžete podívat (trpělivost při stahování): http://www.hradeckyvenkov.cz/download.php?sekce=1     - Vesnice roku


Dále se nám podařilo získat velmi zajímavou prezentaci profesora Jiřího Petra z ČZU Praha o geneticky modifikovaných organismech ( GMO). Toto diskutované téma a získaná prezentace nás inspirovali k přípravě semináře za účasti veřejnosti a odborníků.


Také jsme využili toho, že se setkání konalo na Vyšší odborné a Střední zemědělské škole v Hořicích a navázali jsme spolupráci s vedením školy. Naše místní akční skupina by měla zájem o spolupráci se studenty této školy při řešení témat, která souvisí s rozvojem venkova. Jsou např. inventarizace drobných památek na území MAS Hradecký venkov, návrhy na využití veřejných prostranství, možnosti alternativních zdrojů energie v malých venkovských obcích apod.