MAS Hradecký venkov přijala pozvání k účasti na

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 02. 12. 2009

Obchodní a marketingové   fórum  předsedů, ředitelů, majitelů  a  vedoucích   manažerů    společností v  zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví a Místních akčních skupin  kraje   Královéhradeckého  a  Pardubického, které se konalo 1.12. 2009  ve Smiřicích.S odborným seminářem pod záštitou  Lubomíra  F r a n z e  hejtmana Královéhradeckého kraje
Ing. Jana  V e l e b y  prezidenta  Agrární komory ČR
prof. Ing. Josefa  K o z á k a , DrSc., dr.h.c. děkana fakulty agrobiologie, potravinových  a  přírodních zdrojů ČZU v Praze

Záznam televize RTA. 

http://www.rta.cz/rta_stream_wmv/tvframe1.html?id_item=10039538&message

 

 

 

 

 

 

I.Úvodní proslov -   Lubomír Franz ,  hejtman Královéhradeckého kraje
                          -   prof.Ing. Josef  K o z á k , DrSc., dr.h.c., děkan FAPPZ ČZU v Praze
 
Představení delegovaných zástupců partnerských společností  moderátorem

Prezentace  generálních partnerů fóra
        
14,00 – 14,25 hod.
Vystoupení prezidenta Agrární komory České republiky
Ing. Jan Veleba -  prezident Agrární komory ČR
         

14,25  – 14,50  hod.
Trendy v živočišné výrobě.
Doc.Ing.Mgr.Ivan Majzlík, CSc., Katedra obecné zootechniky a etologie FAPPZ ČZU v Praze


14,50  – 15,15  hod.
Rostlinná výroba  v době hospodářské recese.
Prof.Ing. Jan Vašák, CSc., profesor Katedry rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze

 

15,15 – 15,25  hod.
KIS pro rozvoj zemědělství a venkova Královéhradeckého kraje a jeho činnost.

 

15,25  – 15,35  hod.
KIS  pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje „ Agrovenkov o.p.s.
a  jeho  činnost .

 

15,35 – 16,00 hod.
Místní akční skupiny , jejich činnost a možnosti spolupráce. Za MAS Hradecký venkov vystoupila paní Jana Kuthanová, která představila činnost naší MAS, úspěšné projekty a činnost Krajské sítě Královéhradeckého kraje.