Kvalitní potraviny pro naše občany z Tržnice Hradeckého venkova

Autor: Dr.Ing. Jan Pešek <(at)>, Téma: Tržnice hradeckého venkova, Vydáno dne: 26. 10. 2011

Místní akční skupina Hradecký venkov neustále hledá způsob, jak zlepšit v rámci daných možností život obyvatel na území, kde působí.Ke kvalitě života prospívají i kvalitní, chutné a čerstvé potraviny. Za posledních 20 let se spotřebitelská poptávka po potravinách výrazně změnila.  Dříve spotřebitelé vyhledávali především zahraniční potraviny, zabalené v atraktivních obalech, později velká část populace nakupovala především laciné potraviny v obchodních řetězcích. V poslední době stále více spotřebitelů vyhledává kvalitní produkty přímo od zemědělců nebo menších výrobců, kteří garantují čerstvost, případně originalitu. Své výrobky vyrábí z tradičních surovin – masa, mléka, nepoužívají různé náhražky, separáty, barviva a jen v nezbytné míře konzervanty.

Zvyšující se spotřeba regionálních potravin není jen v České republice, ale v celé Evropě a především v Rakousku, Německu a Francii, kde stát tento trend výrazně podporuje. Omezování dovozů a využívání komodit, které vyrábí zemědělci řeší nejen soběstačnost v potravinách, ale i péči o kulturní krajinu. Je ověřená pravda, že nejlacinější údržba krajiny je zemědělská činnost.

Větší oblibě regionálních potravin napomáhají i soutěže „Potravina a potravinář“ a „Regionální potravina“, jejichž vítězové jsou popularizováni a oceňováni na Královéhradeckých dožínkách. Dtále větší oblibu získávají FARMÁŘSKÉ TRHY. Jejich nevýhodou je, že se konají jen v určitých časových intervalech.

Místní akční skupina Hradecký venkov chce naše občany seznámit nejen s těmito kvalitními výrobky, ale ukázat, kde se vyrábí a kde je možné je nakoupit. Budeme spolupracovat s těmi výrobci, kteří budou garantovat kvalitu a čerstvost. Chceme podpořit tyto regionální výrobce a zvýšit spotřebu těchto kvalitních potravin, a tím napomoci rozvoji našeho regionu.

Všechny tyto informace budete moci získat na našich webových stránkách, které jsou stále více navštěvovanější.  Předpokládáme, že do budoucna budeme tyto stránky o nové výrobce rozšiřovat.

                                                                                                                               Dr. Ing. Jan Pešek