Období 2014 - 2020

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Tvorba strategie, Vydáno dne: 04. 05. 2012Vážení čtenáři,

založili jsme pro Vás novou rubriku Období 2014 - 2020. Rádi bychom zde informovali o tom,  co se chystá na další programovací období a jakým směrem se bude ubírat rozvoj venkova. Prozatím to jsou informace kusé, spíše ve formě návrhů. Ale i přesto se Vám budeme snažit předávat co nejvíce informací, protože po skončení toho programovacího období v roce 2013 nás čeká vytvoření nových strategií rozvoje území, kde působí MAS Hradecký venkov,  na základě nichž budeme moci čerpat další finanční prostředky do našeho území.

Dokument: Politika soudržnosti 2014 - 2020

http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1336150503_sb_community_cs.pdf