Česko-polská spolupráce "Velikonoční jarmark" v Hořiněvsi

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis , Vydáno dne: 10. 03. 2013

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1362906511_sb_hoinvs-plakt-jarmark.pdf