Uplatňování principu LEADER v KHK

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Uplatňování principu LEADER v KHK, Vydáno dne: 05. 06. 2015

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji. Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne doporučující metodika se soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení.Na realizaci byla stanovena Koordinančí pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se MAS. 

Metodika:

hradeckyvenkov.cz/storage/1433748310_sb_webuplatnovani-principu-leader.pdf

Dokumenty ke stažení:


DKnL

7. 1. 2015 ve Dvoře Královém nad Labem


MuU

5. 2. 2015 v Maršově u Úpice


HM1

5. 3. 2015 v Horním Maršově