Zveřejnění výsledků dotazníkového šetření MŠMT v ZŠ a MŠ

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 16. 12. 2016

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v základních a mateřských školách naleznete zde:

www.hradeckyvenkov.cz/storage/1481915158_sb_map_vysledky_dotaznikoveho_setreni_msmt.pdf