MAP Analýza 2017

Autor: Daniela Rejlová <daniele.rejlova(at)yahoo.com>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 02. 02. 2017

Realizační tým dokončil interpretaci existujících relevantních dat z oblasti předškolního a základního vzdělávání pro území MAP, kterou po veřejném připomínkování schválil  Řídící výbor na svém jednání dne 25. 1. 2017.

Schválenou Analýzu území MAP na území ORP Hradec Králové naleznete zde.