Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

Autor: Daniela Rejlová <daniele.rejlova(at)yahoo.com>, Téma: Informace o projektu, Vydáno dne: 20. 05. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy.Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.

Více informací na stránkách MŠMT.