Rok venkova

Autor: Magdalena Hojná <magdalena.rajmanova(at)seznam.cz>, Téma: Dokumenty MAS, Vydáno dne: 11. 07. 2017

Rok venkova rozjel plošnou podporu malých venkovských hospod, pokračuje v oživování koloniálů na vsích a mobilizuje řemeslné spolky a cechy a přináší první leislativní výsledky.Připravuje zviditelnění regionálních produktů, aktivuje začínající podnikatele v malých obcích a rodinné firmy. Zahájili rovněž širokou podporu agroturistiky a nepolevují v legislativních aktivitách. Malé obce a jejich obsluha se díky AMSP ČR a všem podporovatelům Roku venkova stává velkým celospolečenským tématem.

Největší tuzemská aktivita pro podporu podnikání v obcích koordinovaná AMSP ČR přináší první legislativní výsledky. Vláda ČR přijala usnesení k podpoře obslužnosti venkova, založené na požadavcích všech aktérů zapojených do projektu Rok venkova 2017. Týmy asociace vyjíždějí každý týden do českých a moravských obcí, kde se potkávají s rodinnými firmami i začínajícími podnikateli.

Současně rozjíždí nebývalé mediální aktivity, ve kterých začínají prezentovat na devadesát příběhů malých podnikatelů z vesnic. Podnikatelské léto bude v režii živnostníků na venkově.

Dubnový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Květnový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Červnový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Červencový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Srpnový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Zářijový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Říjnový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Prosincový Zpravodaj Roku venkova 2017.