Aktualizace odpovědí často kladených dotazů k šablonám

Autor: Daniela Rejlová <daniele.rejlova(at)yahoo.com>, Téma: Místní akční plán - MAP, Vydáno dne: 31. 07. 2017

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vydal aktualizaci odpovědí na často kladené dotazy k šablonám.Tentokrát se jednalo o rozsáhlejší aktualizaci, kterou můžete najít ZDE. V aktualizovaných podsekcích se snadno zorientujete podle nejnovějšího data aktualizace (26. 7. 2017). Tato aktualita je výstupem projektu Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), jehož realizaci má na starosti NIDV.